Het Kabinet heeft zaterdagavond 18 december aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat heeft ook gevolgen voor de buitenschoolse opvang (BSO). BSO’s blijven t/m 9 januari 2022 gesloten.  

Het kabinet heeft het eerdere besluit om BSO’s tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december te sluiten, verlengd tot en met 9 januari. Zij nemen deze beslissing om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de BSO geopend voor noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie.

De kinderdagopvang en de gastouderopvang blijven wel open. Dat komt mede doordat het aantal besmettingen onder kinderen tussen 0 en 4 jaar oud tot nu toe laag is gebleven. Ook blijft de gastouderopvang open vanwege de kleinschaligheid. En omdat vaak ouders met een cruciaal beroep deze flexibelere opvangvorm gebruiken. 

Op advies van het OMT is besloten dat er aanvullende maatregelen nodig zijn vanwege de grote zorgen over de opkomst van de omikron-variant, die zich snel verspreidt.  Het kabinet beseft zich goed dat deze maatregel veel vraagt van leraren, pedagogisch professionals en ouders. Maar de veiligheid van mensen staat voorop. Daarom vraagt het kabinet ouders om hun kinderen tijdens de (verlengde) vakantieperiode zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden. 

Aanpassing cruciale beroepenVanwege de snelle verspreiding van de omikron-variant, de onzekerheden over de variant en de mogelijke druk op de zorg, is de lijst met cruciale beroepen nader gespecificeerd. Hier wordt specifieker aangegeven voor welke cruciale beroepen de noodopvang is bedoeld. Deze lijst sluit aan bij het OMT-advies om maatregelen te nemen die contacten zoveel mogelijk beperken.

BSO’s na kerstvakantie weer openBSO’s gaan in principe na de kerstvakantie weer open op 10 januari. Het kabinet vraagt werkgevers om rekening te houden met de extra lasten voor ouders die nu werk en zorgen voor hun kinderen moeten combineren. 

 

#

Comments are closed