Wanneer moeten kinderen/medewerkers thuisblijven?

Kinderen van 0 tot en met 3 jaar blijven thuis als zij:

 • Klachten hebben en gaan testen (bij voorkeur via GGD). Zij blijven thuis tot dat de testuitslag bekend is. Bij een negatieve testuitslag mogen zij weer naar de opvang. 
 • Als zij een quarantaine advies hebben (huisgenoot, nauw contact, bezoek aan buitenland en quarantaine advies vanwege een uitbraak in de opvang).

Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 0 t/m 3 jaar naar de opvang, ook indien er sprake is van:

 • verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • af en toe hoesten;
 • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 • contacten die recent zelf een infectie met covid-19 hebben doorgemaakt (<8 weken geleden eerste ziektedag of positieve test), voor hen is het niet nodig om zonder klachten te testen en voor hen geldt geen quarantaineadvies.

Kinderen van 4 t/m 12 jaar blijven thuis als zij:

 • Klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of af en toe hoesten.
 • Klachten hebben en gaan testen (bij voorkeur via GGD). Zij blijven thuis tot dat de testuitslag bekend is. Bij een negatieve testuitslag mogen zij weer naar school.
 • Als zij een quarantaine advies hebben (huisgenoot, nauw contact, bezoek aan buitenland en quarantaine advies vanwege een uitbraak in een groep op school of in de opvang).

Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen kinderen van 4 t/m 12 jaar naar de opvang en school, ook indien er sprake is van:

 • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 • contacten die recent zelf een infectie met covid-19 hebben doorgemaakt (<8 weken geleden eerste ziektedag of positieve test), voor hen is het niet nodig om zonder klachten te testen en voor hen geldt geen quarantaine.

Medewerkers blijven thuis als zij:

 • klachten hebben passend bij corona – ook als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) en/of af en toe hoesten.
 • klachten hebben en gaan testen. Zij blijven thuis tot dat de testuitslag bekend is. Bij een negatieve testuitslag mogen zij weer naar de opvang.
 • als zij een quarantaine advies hebben (huisgenoot, nauw contact, bezoek aan buitenland en quarantaine advies vanwege een uitbraak in een groep in de opvang.

Als bovenstaande niet van toepassing is, mogen medewerkers naar de opvang en school, ook indien er sprake is van:

 • bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 • contacten die recent zelf een infectie met covid-19 hebben doorgemaakt (<8 weken geleden eerste ziektedag of positieve test), voor hen is het niet nodig om zonder klachten te testen en voor hen geldt geen quarantaine.

Bovenstaande adviezen gelden voor alle personen, ongeacht of zij immuun zijn (<365 dagen een bewezen covid-19 infectie hebben doorgemaakt en/of volledig gevaccineerd) of niet-immuun zijn. 
 

Besmettelijke periode
Leerlingen en medewerkers die in de besmettelijke periode aanwezig zijn geweest hebben een mogelijk risicocontact gehad met overige aanwezigen. De richtlijnen voor asymptomatische en symptomatische infecties zijn recent aangepast:

 • Bij symptomatische infecties begint de besmettelijke periode 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de persoon 24 uur klachtenvrij is en minimaal 7 dagen na start van de symptomen. Met een maximum van 14 dagen na de eerste ziektedag. In sommige gevallen, bij verminderde werking van het afweersysteem, kan er door de GGD een minimale isolatie periode van 14 dagen worden geadviseerd. 
 • Bij asymptomatische infecties (geen klachten) begint de besmettelijke periode op de testdatum en eindigt 7 dagen na de testafname. Bij het ontstaan van klachten gaan de regels voor symptomatische infectie gelden vanaf het moment dat de klachten zijn ontstaan. 

Er wordt hierin geen onderscheid gemaakt of de persoon immuun of niet-immuun is.


Isolatie en quarantaine advies in de privé situatie
Leerlingen en medewerkers krijgen van de GGD een eigen advies voor isolatie als zij positief testen op COVID-19, of voor quarantaine als zij huisgenoot of nauw contact zijn. De GGD mag deze gegevens (over duur isolatie/quarantaine en voor wie dit wel/niet geldt) niet met scholen en/of kinderopvang delen. Wij kunnen wel de algemeen geldende richtlijnen met je bespreken. 

De informatiebrieven met leefregels van het RIVM voor de betreffende categorieën kun je vinden op de website van het RIVM

Quarantaine- en testadvies voor de groep/klas
Een quarantaine advies wordt door de GGD afgegeven, waarbij wordt gekeken of er sprake is van een uitbraak: tenminste 3 besmettingen binnen één groep/klas binnen 7 dagen. Per situatie wordt gekeken of er wel/geen quarantaine wordt geadviseerd. Dit is dus altijd maatwerk.
Een quarantaine advies is altijd 10 dagen vanaf laatste contactmoment met een bevestigde groepsgenoot.

Naast het quarantaine advies wordt ook een testadvies gegeven:
Test 1: zo snel mogelijk een zelftest of een test bij de GGD.
Test 2: Het contact mag 5 dagen (5 x 24 uur) na het laatste contact met de persoon die corona heeft, testen bij de GGD (dit is op vrijwillige basis). Is deze testuitslag negatief dan mag het contact vervroegd uit quarantaine. Let op: alleen een test bij de GGD is geldig om bij een negatieve uitslag na 5 dagen uit quarantaine te gaan; een negatieve zelftest is daarvoor niet geldig!

Indien er niet wordt getest, dan geldt de volledige quarantaineperiode van 10 dagen. 

Voorbeeld:
Indien er in dezelfde groep een nieuwe positieve testuitslag volgt met een later laatste contactmoment, dan volgt er voor de groep een nieuw quarantaine- en testadvies. Indien een contact heeft getest voor het moment van het laatste testadvies, moet deze nogmaals testen om vervroegd uit quarantaine te mogen.
 
Voorbeeld: Bij een nieuw laatste contact moment op 07-01-2021 om 16:00 is het nieuwe testadvies voor dag 5 op 12-01-2021 vanaf 16:00 en een quarantaine tot en met 17-01-2021.

#

Comments are closed