Naschoolse begeleiding

Na schooltijd biedt Don Bosco speciale naschoolse begeleiding. Door kinderen op een positieve manier te benaderen leren we de kinderen hun talenten te ontwikkelen. Kinderen kunnen onder begeleiding knutselen, sporten of spelletjes spelen.

Iedere dag hebben we een vaste structuur waarbij dezelfde activiteiten, groepen en pedagogisch medewerkers terugkeren. De activiteiten vinden plaats in groepen van maximaal 10 kinderen. Iedere groep heeft een vaste pedagogisch medewerker. Regelmatig staat er naast deze deskundige beroepskracht ook een MBO of HBO stagiaire.

Als het nodig is maken we voor de kinderen een begeleidingsplan met doelen en afspraken. Op deze manier zijn we in staat om tijdens de activiteiten kinderen de begeleiding te bieden die zij nodig hebben.

We hebben regelmatig mentorgesprekken. Dit zijn gesprekken met ouders en overleg met scholen en/of andere instellingen die bij het kind betrokken zijn. Op deze manier willen we ervoor zorgen dat alle bij het kind betrokken partijen met elkaar samenwerken.

Dagelijks, tijdens de activiteit kunnen kinderen toppies verdienen. Dit zijn munten die het kind kan sparen en later zelf kan inwisselen voor een beloning. Deze beloning kan zelf uitgekozen worden. Voorbeelden zijn; koken, grabbelen of het kiezen van een activiteit.

Wanneer vindt naschoolse begeleiding plaats?

Geopend opvantot
Maandag14:15 uur17:30 uur
Dinsdag14:15 uur17:30 uur
Woensdag12:00 uur17:30 uur
Donderdag14:15 uur17:30 uur
Vrijdag12:00 uur17:30 uur
Op woensdag- en vrijdagmiddag kunnen kinderen hun eigen lunch opeten bij Don Bosco.

Begeleiding tijdens vakanties

Tijdens de schoolvakanties is Don Bosco regelmatig geopend. Kinderen die gebruik maken van de naschoolse begeleiding kunnen ook tijdens de vakanties gebruik maken van Don Bosco. Tijdens deze dagen werken we met een vaste dagindeling zodat de structuur gewaarborgd blijft. Voor de vakanties dienen kinderen vooraf ingeschreven te worden.

Wanneer vindt begeleiding tijdens een vakantie plaats?

Tijdens de schoolvakanties zijn we hele dagen geopend met aangepaste openingstijden.
Bekijk de vakantieplanning voor actuele informatie.

Rots en water training

Rots en water is een ‘psycho-fysieke sociale competentietraining’. Dit houdt in dat kinderen door middel van lichamelijke opdrachten werken aan sociale vaardigheden. Ook leren ze hun eigen emoties beter te begrijpen en deze onder controle te krijgen. Tijdens de training wordt gewerkt aan de thema’s veiligheid, assertiviteit, pesten, grenzen stellen en herkennen, zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing.

Onze medewerkers zijn gecertificeerd in het geven van de rots en water training. Deze training wordt gegeven aan kinderen van de basisschool. Kinderen kunnen gebruik maken van deze training wanneer ze ook gebruik maken van de naschoolse begeleiding.

Wanneer is de rots en water training

Rots en water wordt bij voldoende aanmeldingen georganiseerd.

Don Bosco Zomerkamp

Kinderen die gebruik maken van de naschoolse begeleiding kunnen zich voor dit kamp inschrijven. Tijdens het kamp doen we allerlei activiteiten. Tijdens het kamp ontstaan er vaak waardevolle contacten tussen de kinderen en de medewerkers. Enkele voordelen van het zomerkamp zijn:

• Er kan intensiever aan de ontwikkeling van het kind gewerkt worden;
• Ouders worden tijdelijk ontlast, waardoor ze met nieuwe energie de zomervakantie in kunnen;
• Kinderen gaan vaak niet op vakantie. Het kamp is dan de vakantieweek voor de kinderen.

Tijdens deze week gaat de vaste medewerkers van Don Bosco mee. Daarnaast zijn er een aantal vaste vrijwilligers die ondersteunen tijdens deze week.

Wanneer is het zomerkamp

Het zomerkamp vindt ieder jaar plaats in de tweede week van de zomervakantie.

Huiswerkbegeleiding

Na de georganiseerde activiteiten, biedt Don Bosco huiswerkbegeleiding. We werken samen met scholen om de begeleiding bij het huiswerk zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Workshops

Don Bosco organiseert regelmatig workshops. Voorbeelden hiervan zijn schilderen, timmeren en koken. Deze workshops zijn laagdrempelig en worden gegeven in een ongedwongen sfeer. Kinderen kunnen op deze manier hun talenten ontdekken en ontwikkelen. Tevens zijn de workshops een goed middel om te werken aan het zelfbeeld van de kinderen.