De oudercommissie is een enthousiast clubje ouders die 1 keer in de 2 maanden bij elkaar komt om de belangen van de kinderen en ouders te behartigen. We denken mee over activiteiten voor kinderen en ouders. Over verschillende onderwerpen hebben ouders instemmingsrecht en kunnen dan advies uitbrengen. Tevens zijn we er om de ouders te ondersteunen en vragen te beantwoorden.

Heb je zin om mee te denken?

Meld je dan aan bij oudercommissiedonbosco@gmail.com