Don Bosco werkt nauw samen met andere organisaties en deskundigen, waaronder de GGD. In onze visie werken we er namelijk altijd samen aan om – in het belang van het kind – niet alleen kinderen zelf, maar ook het hele gezin te ondersteunen. Kwaliteit staat bij ons hoog in het vaandel!

Doelstelling

Don Bosco stelt zichzelf de volgende doelen:

“Het bieden van hulp op maat om te bereiken dat ieder kind door het verwerven van zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, kennis, ervaring en vaardigheden, in het persoonlijk leven en als lid van de samenleving beter kan functioneren.”

“Het bieden van een sfeer van geborgenheid en vertrouwen waarin het begeleiden en opvoedkundig handelen garandeert dat er aandacht is voor ieder kind zodat het kind al doende vaardigheden kan verwerven en kan ervaren dat daardoor het toekomstperspectief wordt verruimd.”

Downloads

Om u te informeren over hoe wij werken aan deze doelstellingen, bieden we u graag de volgende documenten aan ter inzage. Deze geven aan hoe we kwaliteit van ons pedagogisch werk en onze huisvesting borgen:

Naast deze documenten werken we ook vanuit het kwaliteitshandboek van Juzt, waar Don Bosco deel van uitmaakt. Heeft u vragen hierover of interesse in bepaalde onderwerpen? Neem dan even contact met ons op voor meer informatie.

klachten

Bent u niet tevreden over de hulpverlening of over de wijzen waarop onze medewerker(s) gehandeld hebben dan kunt u dit het beste als eerste met uw hulpverlener zelf bespreken.  We bekijken dan samen hoe het anders of beter kan. Komen wij hier niet uit, neem dan contact op met Nina Langenberg, de leidinggevende van de afdeling, zij zal de situatie beoordelen. Komen jullie er ook niet uit, dan kunt u een formele klacht indienen bij de Geschillencommissie. Hoe dat werkt kunt u in onderstaande brochure lezen.

 

Vertrouwenspersoon

Wilt u met iemand buiten Don Bosco en Juzt over uw klacht praten, dan kunt u ook terecht bij de vertrouwenspersoon die voor kinderen, jongeren en ouders van Juzt beschikbaar is. Die vertrouwenspersoon is geen partij bij de behandeling van uw klacht.

Als u hulp nodig hebt met gesprekken, of u hebt vragen of problemen, dan kunt u contact opnemen. Dit loopt via het landelijke Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij voeren het vertrouwenswerk uit in samenwerking met Zorgbelang Brabant en zijn te bereiken via:

Zorgbelang Brabant, afdeling vertrouwenspersonen
Telefoon: 013 594 21 70
Website:
www.zorgbelang-brabant.nl
E-mail: vertrouwenspersonen@zorgbelang-brabant.nl
Twitter:
https://twitter.com/ZorgbelangBr
Facebook: https://www.facebook.com/zorgbelangbrabant