Missie van Don Bosco “Samen staan we sterk”

Don Bosco staat voor inclusie en gelijke kansen.  We bieden begeleiding aan kinderen en hun ouders. We doen wat nodig is, zolang het nodig is. We geloven in ontwikkelkansen. We zetten de groep in om te werken aan individuele doelen en vaardigheden. We hechten aan het belang van samenwerking met ouders en het netwerk, zodat er vanuit een breder perspectief gewerkt kan worden aan herstel of ontwikkeling

Visie van Don Bosco
Het is belangrijk dat kinderen en ouders gebruik kunnen maken van laagdrempelige hulp. Met preventieve hulp wordt voorkomen dat er een disbalans ontstaat tussen draaglast en draagkracht, waarbij gespecialiseerde hulp in gezet moet worden. Kinderen verdienen gelijke kansen, waarbij ze optimaal kunnen ontwikkelen. Don Bosco levert met haar begeleiding een bijdrage aan het optimaliseren van deze kansen. Daardoor kunnen kinderen en hun ouders de draagkracht vergroten. Door het ontwikkelen of vergroten van vaardigheden draagt Don Bosco bij aan het optimaliseren van het toekomstperspectief van de kinderen in Roosendaal.