PeuterPlus

PeuterPlus is voor kinderen tussen de 2 en 4 jaar die extra begeleiding en aandacht nodig hebben. Doormiddel van spel en voldoende individuele aandacht werken we aan de taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Doordat we werken met twee kleine groepen van maximaal 5 kinderen is er veel ruimte voor individuele aandacht.

Naast het begeleiden van de peuters, is er ook de mogelijkheid voor ouders om aan te sluiten bij het programma. Op deze manier kunnen zij meekijken en meedoen. Een pedagogisch medewerker zal ouders hierbij observeren en begeleiden in de interactie tussen ouder en kind. Er worden adviezen gegeven, zodat ouders vaardiger worden in het samenspelen met hun kind en het stimuleren van de ontwikkeling. Door middel van positieve feedback en complimenten groeit hiermee ook het zelfvertrouwen van ouders.

Wanneer is PeuterPlus?

Iedere dinsdag- en donderdagochtend van 09:30 uur tot 12:30 uur biedt Don Bosco ‘PeuterPlus’.