Sinds 1 december 2023 vallen de activiteiten van Don Bosco Roosendaal onder Kober kinderopvang en WijZijn. Don Bosco blijft na 1 december 2023 gewoon doorgaan met de vertrouwde gezichten en de zorg die ouders en kinderen van Don Bosco kennen en gewend zijn. De medewerkers van Don Bosco zijn per 1 december 2023 in dienst bij Kober gekomen.

Wat doet Don Bosco?
Don Bosco biedt begeleiding op maat bij opvoeden en opgroeien. Deze begeleiding is er niet alleen voor kinderen van 2 tot 12 jaar, maar ook voor hun ouders die vragen hebben over de opvoeding van hun kinderen. Don Bosco kijkt voortdurend naar hoe de ontwikkeling en leefomgeving van kinderen en jeugdigen verbeterd kan worden. Zij werken hierbij nauw samen met deskundigen.

Don Bosco als onderdeel van Kober kinderopvang
De activiteiten van Don Bosco zijn voor Kober een nieuwe werkvorm en passen bij Kober als maatschappelijke kinderopvangorganisatie. Beide organisaties zetten zich samen in voor het welzijn van alle kinderen, omdat ze allebei vinden dat elk kind gelijke kansen verdient. Kober werkt hierbij voor Don Bosco samen met WijZijn, een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn. Robert Sänger, directeur/bestuurder Kober zegt hierover: “We zijn erg blij dat we voor continuïteit van de activiteiten van Don Bosco hebben kunnen zorgen en de gemeente Roosendaal hiervoor subsidie toekent. Dit geeft ons de mogelijkheid om op een nieuwe, andere manier samen te werken aan kansengelijkheid en de ontwikkeling van kinderen en een passend aanbod te verzorgen.”

Zowel ambulant als op locatie
Don Bosco biedt begeleiding en ondersteuning van kinderen en gezin vóór school (pto+) en na school (bso+). Dit gebeurt zowel ambulant als op de bestaande twee locaties. Daarin wijzigt niets. De bso+ vindt plaats op de locatie waar ook Kober peuteropvang de Appel gehuisvest is. In cultuurhuis de Suite Roosendaal, kunnen kinderen en hun ouders terecht voor zowel bso+ als pto+. “Onze slogan is: bij Don Bosco staan we samen sterk. Kinderen verdienen gelijke kansen, waarbij ze optimaal kunnen ontwikkelen. Wanneer daar een vraag in ontstaat kunnen kinderen en hun ouders op Don Bosco rekenen voor laagdrempelige hulp. Met onze preventieve hulp werken we aan een balans in de draagkracht en draaglast, waardoor kinderen en gezinnen op eigen kracht weer verder kunnen”, vertelt Nadine Krekelberg, team manager Don Bosco.

Interprofessionele samenwerking
Kober en WijZijn willen interprofessioneel samenwerken in het belang van de ontwikkeling van kinderen en de ondersteuning van gezinnen bevorderen. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm bij de activiteiten van Don Bosco. Het belang van anders samenwerken wordt ook erkend door het Nationaal Programma Roosendaal. Dit programma gaat in verschillende wijken van Roosendaal spelen. WijZijn en Kober zijn coalitiepartners van dit programma. “We kijken uit naar de samenwerking met Kober waarbij WijZijn de brugfunctie vervult naar de leefwereld in de wijk en de verbinding maakt met het kind- en jongerenwerk. We geloven in deze integrale aanpak waarbij ieder kind meetelt, meedoet en leert, ongeacht herkomst, mogelijkheden en beperkingen”, aldus Ad van Rijen, bestuurder WijZijn.

Begrip in Roosendaal
Don Bosco is een begrip in Roosendaal. Daarom blijft de naam Don Bosco onveranderd. De komende periode staan voor Kober in het teken van het verwelkomen van en kennismaken met nieuwe collega’s, ouders en kinderen. Voor de activiteiten van Don Bosco heeft de gemeente Roosendaal voor de periode 2024-2027 de meerjarige subsidie “methodisch groepswerk” toegekend. “Met Don Bosco hebben we in Roosendaal een uniek aanbod om zo laagdrempelig jongeren en hun ouders te kunnen ondersteunen die dat (tijdelijk) nodig hebben zodat zij weer op eigen kracht verder kunnen. We zijn daarom erg blij dat Don Bosco door Kober, in samenwerking met WijZijn, wordt voortgezet omdat zij de kennis en expertise in huis hebben om dit aanbod optimaal te kunnen aanbieden”, zo geeft Evelien van der Star, wethouder gemeente Roosendaal, aan.

#

Comments are closed